Årsmöte slopade SJR registrering som startkrav

Den 19 mars hölls årsmöte i Jaktretrieverklubben. På årsmötet beslöts bland annat att möjliggöra för SKK- eller DKK registrerande hundar att delta i alla våra prov utan krav på SJR registrering.
Stambokföring av meriter sker även fortsatt i SJR. För att det ska ske behöver hunden vara registrerad i SJR.

Ändringar och uppdatering i informationsmaterial på hemsidan kommer ske löpande.