Information från Jaktretrieverklubbens Styrelse inför kommande årsmöte

Jaktretrieverklubbens styrelse vill passa på att påminna att du som medlem kan inkomma med ärenden som du vill få behandlat vid ordinarie årsmöte. Styrelsen kommer behandla ditt ärende och yttra sig inför kommande årsmöte. Årsmöte genomförs i Stockholmsområdet den 19 mars 2022. 

Ditt ärende skickas till pr@jaktretrieverklubben.se och behöver inkomma till JRKs styrelse senast den 1 januari 2022.


Varmt välkommen med ditt ärende!

Med vänlig hälsning
Jaktretrieverklubbens Styrelse