JRK och RJK erkänner varandras meriter

Publicerat januari 15, 2021

Ömsesidigt erkännande av meriter uppnådda vid prov inom Retreivernes Jakthundeklubb och Jaktretrieverklubben

Jaktretrieverklubben (JRK) och Retrievernes Jagthundeklub (RJK) har liknande syfte och historia.
Klubbarna har sedan många år ett aktivt utbyte av domare. Klubbarnas provsystem
är likvärdigt uppbyggda och baseras på det engelska systemet. JRK erkänner sedan flera år RJKs
meriter, vilket möjliggör för RJK medlemmar att tävla i Sverige. För JRK innebär det fler startande på
proven och ökad konkurrens vilket är oerhört positivt och främjar avelsarbetet i Sverige.
Styrelsen och markprovsutskottet i RJK har efter en förfrågan från JRK beslutat att under 2021
acceptera meriter som uppnåtts i JRK. Samarbetet kommer att utvärderas i slutet av 2021 innan
beslut om förlängning tas.

Kvalifikationskrav til prøver i RJK i 2021:
Prøve i RJK: Kvalifikationskrav:
Åben klasse workingtest Bestået apporteringsprøve RJK
Bestået apporteringsprøve JRK
Vinderklasse workingtest Udmærkelse åben klasse workingtest RJK
Udmærkelse åben klasse workingtest JRK
Åben klasse markprøve Udmærkelse åben klasse workingtest RJK
Udmærkelse åben klasse workingtest JRK
Vinderklasse markprøve Udmærkelse åben klasse markprøve RJK
Udmærkelse åben klasse markprøve JRK
RJK markprøvemesterskab Præmiering vinderklasse markprøve RJK
Årets mest vindende markprøvehund Point opnået i vinderklasse markprøve RJK
DK TM (titel) 2 x 1. vinder i vinderklasse workingtest RJK
DK FTCH (titel) 2 x 1. vinder i vinderklasse Markprøve RJK

Besök RJKs hemsida för mer information.

Kvalifikationskrav till prover i JRK speglar RJK krav ovan.

Väl mött på prov i RJK och JRK regi under 2021.