JRKs årsmöte genomförd - Michael Strindholm ny ordförande och Åsa Norrby utsedd till hedersmedlem

Vid årsmötet den 19 mars 2022, valdes Michael Strindholm till ny ordförande. Nya invalda styrelseledamöter är Martin Hansson, Kristine Olsson och Matilda Martinsson och till suppleanter valdes Carolina Jutell och Paulina Wahlgren.

Avgående ordförande Johan Olsson och övriga styrelseledamöter avtackades.

Åsa Norrby som varit verksam i klubben under mycket lång tid utsågs av klubben till hedersmedlem i Jaktretrieverklubben för sitt enastående engagemang.

Protokoll från årsmötet kommer publiceras inom kort på JRKs hemsida.