INFÖR

Apporteringsprovet

Ett Workingtest Apporteringsprov är ett hundprov som har till uppgift att bedöma de jaktliga bruksegenskaperna hos en retriever utan avskjutning av vilt. Vid apporteringsprovet görs en kvalitetsbedömning där särskild vikt läggs vid hundens naturliga förmåga och anlag samt träningsmässiga standard samt viljan att arbeta tillsammans med sin förare.

Startkrav:
- Ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR och/eller SKK.