JRK Mästerskapsprov

JRK Unghundsmästerskap

Varje år på våren genomför JRK ett Unghundsmästerskap.

Unghundsmästerskapet är upplagt som ett prov där alla hundar i konkurrens tävlar mot varandra. Syftet är att kunna finna det ekipage som gör bäst ifrån sig under tävlingen – men det är också ett strålande tillfälle att få pröva sig själv som hundförare tillsammans med sin hund i situationer som efterliknar de uppgifter som den apporterande hunden kan ställas inför under jakt – och som följdaktningsvis också är sådana moment som finns med i de olika prov vi har inom JRK.

Unghundsmästerskapet är alltså förutom en tävling, där syftet är att kora den bästa hunden, också ett bra tillfälle för dig som vill få möjlighet att pröva dig och din hund i typiska apporteringssituationer.

Unghundsmästerskapet består av ett antal stationer där varje station innehåller några uppgifter som hund och hundförare ska lösa. Uppgifterna är typiskt sådana som den apporterande hunden ställs inför vid jakt men de är givetvis anpassade till att hundarna är unga. Det kommer att handla om markeringar, sök och dirigering – både på land och i vatten. Skott kommer att avlossas vid samtliga stationer och dummies används i alla apporteringsmoment.


Startkrav

  • Hundens ägare och förare ska vara medlem i JRK.
  • Hunden måste vara registrerad SJR och/eller SKK/DKK.
  • Utländska hundar skall vara registrerade och stambokförda
  • Hundens ska samma månad som provet hålls, minst fylla 12 månader och  max 24 månader
  • Bilden ovan är ett utdrag ur fullständigt reglemente. Ta del av det om du planerar att starta.

JKR Markprovsmästerskap

Varje år på hösten genomför JRK ett Markprovsmästerskap. Läs fullständigt reglemente inför start nedan.