Juniortest

Bilden till vänster beskriver vilka moment som ingår i Juniortestet och vad som förväntas av dig och din hund. Testet är inofficiellt.

Startkrav:
- hunden ska vara max 18månader vid start
- Inget krav på att ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR och/eller SKK/DKK.

Vi rekommenderar att du tar del av fullständigt provreglemente innan start för startkrav och provets upplägg.

Inför