Juniortest

Bilden till vänster beskriver vilka moment som ingår i Juniortestet och vad som förväntas av dig och din hund. Testet är inofficiellt.

Startkrav:
- Hunden skall vara under 18 månader
- Inget krav på att ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR och/eller SKK.

Hundarna vara vaccinerade mot valpsjuka och parvovirus, senast14 dagar före provdagen. Dokumentation på vaccinationen skall kunna uppvisas på begäran. Löptikar får inte delta och skall inte medföras på provområdet.

Vi rekommenderar att du går in och läser fullständigt reglemente innan provstart.

Inför