Inför

Juniortest

I följande dokument, som du kan ladda ner, beskriver vad för moment Juniortestet innehåller och vad som förväntas av dig och din hund. Testet är inofficiellt.

Startkrav:
- Hunden skall vara under 18 månader
- Inget krav på att ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR och/eller SKK.

Hundarna vara vaccinerade mot valpsjuka och parvovirus, senast14 dagar före provdagen. Dokumentation på vaccinationen skall kunna uppvisas på begäran. Löptikar får inte delta och skall inte medföras på provområdet