Markprov

Öppenklass

Ett Markprov är ett arrangemang som har till uppgift att bedöma jakthundars arbete under avskjutning av vilt. Provet avhålles som en kvalitetsbedömning av den enskilda hunden. Hundarnas markeringsförmåga, uthållighet, stil och spontanitet i apportering av vilt, viltbehandling och avlämningar samt förmågan och viljan till samarbete med föraren beaktas.

Startkrav:
- Hunden skall ha erhållit Utmärkelse i Workingtest Öppenklass.
- Hunden skall vara minst 12månader gammal.
- Ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR och/eller SKK/DKK.

MARKPROV

Vinnarklass

Ett Markprov är ett arrangemang som har till uppgift att bedöma jakthundars arbete under avskjutning av vilt. I provet bedöms hundarna i konkurrens med varandra. Hundarnas markeringsförmåga, uthållighet, stil och spontanitet i apportering av vilt, viltbehandling och avlämningar samt förmågan och viljan till samarbete med föraren beaktas.

Startkrav:
- Hunden skall ha erhållit Utmärkelse i Markprov Öppenklass.
- Ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR