Markprov

Öppenklass

Ett Markprov är ett arrangemang som har till uppgift att bedöma jakthundars arbete under avskjutning av vilt. Provet avhålles som en kvalitetsbedömning av den enskilda hunden. Hundarnas markeringsförmåga, uthållighet, stil och spontanitet i apportering av vilt, viltbehandling och avlämningar samt förmågan och viljan till samarbete med föraren beaktas.

Startkrav:
- Ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR

MARKPROV

Vinnarklass

Ett Markprov är ett arrangemang som har till uppgift att bedöma jakthundars arbete under avskjutning av vilt. Provet avhålles som en kvalitetsbedömning av den enskilda hunden. Hundarnas markeringsförmåga, uthållighet, stil och spontanitet i apportering av vilt, viltbehandling och avlämningar samt förmågan och viljan till samarbete med föraren beaktas.

Startkrav:
- Ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR