Jaktretrieverklubbens provstruktur

Här kan du läsa om JRK provstruktur och krav på medlemskap/registrering och mer detaljer om det prov du planerar gå. Du hittar också information om klubbens domare. 

Provstruktur JRK


JRK officiella prov inleds med Apporteringsprov
  • Med ett godkänt Apporteringsprov  är man kvalificerad för att starta i Workingtest Öppenklass. 
  • Med Godkänt resultat i Workingtest Öppenklass är man kvalificerad att gå vidare mot JRK Markprov
  • För vidare meritering inom Markprov eller fortsätta med Workingtest Vinnarklass och vidare meritering inom Workingtest - se bilden nedan.
Förklaringar kring vidare meritering skrolla längre ner på sidan. Förutom dessa prov håller JRK också Juniortest som är ett inofficiellt prov för unga hundar som ej stambokförs och ett Unghundsmästerskap som stambokförs. Samtliga prov kan du läsa mer om längre ner på denna sida.

Under 2021 har Jaktretrieverklubben inlett ett samarbete med  Retrievernes Jagthundeklub i Danmark (RJK) så att vi kan starta på varandras prov och erkänner varandras provmeriter. Samarbetet fortsätter även under 2022.

Stambokförs resultat och utmärkelser?
JRK stambokför alla resultat i SJR om din hund är registrerad där. Du kan själv registrera din hund i SJR.nu om din hund inte redan är det och det ska göras innan hunden startar på provet. 


JRKs officiella prov

Nedan kan du se JRKs officiella prov och vilken utmärkelse som krävs för att gå vidare till nästa nivå. JRKs prov startar med Apporteringsprov.

Startkrav

I bilden kan du se vilka startkrav som gäller för våra prov - när du behöver vara medlem, vad som krävs avseende registrering av din hund och aktuella priser. För att stambokföring av resultat ska kunna ske, måste hunden vara registrerad i SJR.
Nya startavgifter gäller från 2023 efter vad som fastsälldes på JRKs årsmöte 2022-03-19.  Avgifter för 2023 uppdaterat 2023-01-06.

Juniortest

Juniortest är för dig och din unghund. Hunden ska vara max 18månader vid start. Här kan du läsa mer om vad provet innefattar.

Apporterings-
prov

Ett Apporteringsprov är ett hundprov som har till uppgift att bedöma de jaktliga bruksegenskaperna hos en retriever utan avskjutning av vilt. Här kan du läsa mer om vad provet innefattar.

Workingtest Öppenklass och Vinnarklass

Ett Workingtest är ett hundprov som har till uppgift att bedöma de jaktliga bruksegenskaperna hos en retriever utan avskjutning av vilt. Workingtest finns i öppen och vinnarklass. Här kan du läsa mer om vad provet innefattar.

Markprov

Ett Markprov är ett arrangemang som har till uppgift att bedöma jakthundars arbete under avskjutning av vilt. Provet avhålles som en kvalitetsbedömning av den enskilda hunden. Läs mer om regler och krav för öppen- och vinnarklass

JRK Mästerskaps-
prov

Under uppdatering

  RJK Prov
  Danmark

Som medlem i Jaktretrieverklubben har du också tillgång till provverksamheten i Retrievernes Jagthundeklub i Danmark (RJK).

Domare och Provledare

Här finner du de av JRK erkända domare och provledare.