Planera inför provstart.

Nedan kan du läsa mer i detalj om det prov du planerar gå. Under respektive prov finner du även JRKs startkrav.

Juniortest

Juniortest är för dig och din hund som är minst 1 år men inte äldre än 18 månader vid provstart.
Här kan du läsa mer om vad provet innefattar.

Apporterings-
prov

Ett Apporteringsprov är ett hundprov som har till uppgift att bedöma de jaktliga bruksegenskaperna hos en retriever utan avskjutning av vilt. Här kan du läsa mer om vad provet innefattar.

Workingtest

Ett Workingtest är ett hundprov som har till uppgift att bedöma de jaktliga bruksegenskaperna hos en retriever utan avskjutning av vilt. Workingtest finns i öppen och vinnarklass. Här kan du läsa mer om vad provet innefattar.

Markprov

Ett Markprov är ett arrangemang som har till uppgift att bedöma jakthundars arbete under avskjutning av vilt. Provet avhålles som en kvalitetsbedömning av den enskilda hunden. Läs mer om regler och krav för öppen- och vinnarklass

JRK Mästerskaps-
prov

Under uppdatering

  RJK Prov
  Danmark

Som medlem i Jaktretrieverklubben har du också tillgång till hela provverksamheten i Retrievernes Jagthundeklub i Danmark (RJK).

Viktig att veta inför provstart

  • Ett medlemskap i Jaktretrieverklubben (JRK) krävs för att kunna anmäla sig till träning- eller ett provtillfälle i JRKs regi (gäller ej start på Juniortest).
  • SKK-registerade hunder kan starta i JRKs WT prov upp till WT ÖKL mot en tilläggskostnad. Det innebär en möjlighet att prova på klubbens prov utan att SJR-registrera sin hund.
  • Vid anmälan till Workingtest Vinnarklass kräver registrering av hund i SJR samt att start på Markprov kräver det från Öppenklass.
  • Vid anmälan skall alltid hundens registreringsnummer uppges. Gäller även de som endast har SKK-reg. Detta ska fyllas i korrekt för att sedan kunna utforma katalogerna vid prov korrekt och enhetligt.
  • Danska hundar skall ha en av danska Retrievernes Jagthundeklub godkänd stambok. Dansk hundförare måste teckna ett medlemskap hos JRK för kalenderåret provet utförs för att kunna delta.
  • För att få genomföra prov behöver du även löst ett jaktkort. Det gör du lättas här.
  • Domare och Provledare

    Här finner du de av JRK erkända domare och provledare.