Working test

Öppenklass

Ett Workingtest öppenklass är ett hundprov som har till uppgift att bedöma de jaktliga bruksegenskaperna hos en retriever utan avskjutning av vilt. Vid öppenklassprovet görs en konkurrensbedömning där särskild vikt läggs vid hundens naturliga förmåga och anlag samt träningsmässiga standard samt viljan att arbeta tillsammans med sin förare.

Startkrav:
- Ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR och/eller SKK.

Working test

Vinnarklass

Ett Workingtest Vinnarklass är ett hundprov som har till uppgift att bedöma de jaktliga bruksegenskaperna hos en retriever utan avskjutning av vilt. Vid Vinnarklassprovet görs en kvalitetsbedömning där särskild vikt läggs vid hundens naturliga förmåga och anlag samt träningsmässiga standard samt viljan att arbeta tillsammans med sin förare.

Startkrav:
- Ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR.