Workingtest Öppenklass

Ett Workingtest öppenklass är ett hundprov som har till uppgift att bedöma de jaktliga bruksegenskaperna hos en retriever utan avskjutning av vilt. Vid öppenklassprovet görs en kvalitetsbedömning av den enskilda hunden där särskild vikt läggs vid hundens naturliga förmåga och anlag samt träningsmässiga standard samt viljan att arbeta tillsammans med sin förare.
Ett godkänt prov leder till Utmärkelse och möjlighet att delta i JRK Markprov eller gå vidare mot Workingtest Vinnarklass.
Texten till höger är ett utklipp ur reglemente Workingtest.
Ta del av reglementet i sin helhet inför provet.

Startkrav:
- Hunden skall ha erhållit utmärkelse i Apporteringsprov.
- Ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR och/eller SKK/DKK.

Workingtest Vinnarklass

Ett Workingtest Vinnarklass är ett hundprov som har till uppgift att bedöma de jaktliga bruksegenskaperna hos en retriever utan avskjutning av vilt. I Vinnarklass konkurrerar hundarna med varandra. Texten till höger är ett urklipp ur provreglemente Workingtest.
Ta del av det fullständiga reglementet inför start.

Startkrav:
- Hunden skall ha erhållit Utmärkelse i Workingtest Öppenklass.
- Ägare/förare ska inneha JRK medlemskap
- Hundens ska vara registrerad i SJR och/eller SKK/DKK.