JRK årsmöte

Jaktretrieverklubbens årsmöte genomfördes den 19 mars 2022. Nedan kan du ta del av underlagen inför årsmötet och längre ned finner du protokoll efter årsmötet.

Styrelsemöten och protokoll

 

Styrelsemöten 2022

Här finns löpande styrelseprotokoll att läsa

Senaste årsmöte

Här publiceras material från senaste årsstämma som genomfördes den 19 mars 2022.

Tidigare styrelsemöten

Här finns tidigare styrelseprotokoll att läsa

Tidigare årsmöten

Här finns tidigare årsmöten att läsa.