Styrelseprotokoll

JRKs styrelse träffas på regelbunden basis och nedan kan du som medlem ta del av vad som beslutats om.