Styrelsemöten och protokoll

Styrelsemöten 2022

Här finns löpande styrelseprotokoll att läsa

Senaste årsmöte

Här publiceras material från senaste årsstämma som genomfördes den 19 mars 2022.

Tidigare styrelsemöten

Här finns tidigare styrelseprotokoll att läsa

Tidigare årsmöten

Här finns tidigare årsmöten att läsa.