Jaktretrieverklubbens styrelse 2022

Michael Strindholm

Ordförande
sporting@telia.com


Martin Hansson

Vice Ordförande
hanssonm@live.se

Anni Frick

Kassör
kassor@jaktretrieverklubben.se 
annifrick@live.com


Matilda Martinsson

Ledamot

Kristine Olsen

Ledamot
kristineolsen80@gmail.com

Paulina Wahlgren

Suppleant
paulina.wahlgren@hotmail.com

Carolina Jutell (bild kommer)

Suppleant
jutell.carolina@gmail.com


Lars Nyström och Cecilia Löfling

Revisorer

Karin Skoog

Revisor Suppleant

JRKs valberedning

Johan olsson

Johanna Cardario Jonsson

Sammankallande

Styrelsens arbete

Styrelsemöten

Här finns styrelsens protokoll samlade

Stadgar

Läs mer om föreningens stadgar.

Blanketter

Styrelsen s blanketter finns att ladda ner här

Integritetspolicy

Läs mer om klubbens integritetspolicy

Utskott

Läs mer om klubbens utskott

Kontakta JRK Styrelse