Jaktretrieverklubbens Styrelse
 

Styrelsens medlemmar

Ordförande      Johan Olsson    
Vice Ordförande    Andreas Dahlberg
Kassör        Ulla Olsson     
Sekreterare      Åsa Norrby
Ledarmot       Ola Andersson
Suppleant      Clara Andersson   
Suppleant      Mikael Strindholm

Revisor        Anders Lindahl och Lars Nyström
Revisor suppleant   Karin Skoog
Etisk Revisor    Fredrik Grip

Valberedning    Sven Follin (sammankallande)
          Mads Kristoffersen
          Anna Johnsson Anderssson

Medlemsregistret  Lena Spangenberg

Styrelsens arbete

Styrelsemöten

Här finns styrelsens protokoll samlade

Stadgar

Läs mer om föreningens stadgar.

Blanketter

Styrelsen s blanketter finns att ladda ner här

Integritetspolicy

Läs mer om klubbens integritetspolicy

Utskott

Läs mer om klubbens utskott

Kontakta JRK Styrelse