Jaktretrieverklubbens Styrelse

 

Styrelsens medlemmar

Ordförande      Johan Olsson    
Vice Ordförande    Andreas Dahlberg
Kassör        Anni Frick     
Sekreterare      Åsa Norrby
Ledarmot       Ola Andersson
   
Suppleant      Mikael Strindholm

Revisor       Lars Nyström och Cecilia Löfling
Revisor suppleant   Karin Skoog
Etisk Revisor    Fredrik Grip

Valberedning    Anna Johnsson Anderssson (sammankallande)
          Johanna Cardario-Jonsson
          

Medlemsregistret  Andreas Dahlberg

Styrelsens arbete

Styrelsemöten

Här finns styrelsens protokoll samlade

Stadgar

Läs mer om föreningens stadgar.

Blanketter

Styrelsen s blanketter finns att ladda ner här

Integritetspolicy

Läs mer om klubbens integritetspolicy

Utskott

Läs mer om klubbens utskott

Kontakta JRK Styrelse