STADGAR
 

JRK Stadgar

Varje styrelse ska ha gällande stadgar. Som medlem kan du ladda ner och läsa om JRKs stadgar.