JRK Aktivitet & Provkalender

Nedan finner ni JRKs alla planerade prov, träningar, jaktträningar och andra event som JRK planerar under året.

JRK provplanering

Till höger finner du hur många prov som JRK planerar genomföra under ett kalenderår. Övergripande fokus är workingtest (WT) under vår till tidig höst och från höst och framåt är fokus markprov. Generellt planerar JRK 40 prov per år fördelat mellan Skåne och Mellansverige.

Ett Unghundsmästerskap genomförs under våren och ett Markprovsmästerskap under hösten. Dessa två mästerskap kommer hållas i Skåne och Mellansverige på roterande basis.

Antal prov under ett år
  • Juniortest 8 st
  • Apporteringsprov 8 st
  • WT Öppenklass 8 st
  • WT Vinnarklass 3 st
  • Markprov Öppenklass 8 st
  • Markprov Vinnarklass 5 st
  • Unghundsmästerskap 1 st
  • Markprovsmästerskap 1 st

Övergripande provkalender

Nedan finner du en övergripande provkalender. Alla prov/aktiviteter/träningar som planeras registreras i kalendern.

Om provet/aktiviteten/träningen är öppna för anmälan så hittar du den i Jaktretrieverklubbens webbutik.