Anni Frick

Kontaktuppgifter
annifrick@live.com   
0709 - 75 43 09

Provledare för följande prov:
  • Träningsjakt 28-29 okt
  • Träningsjakt 19-20 nov