Provresultat

Här kan ni läsa om resultatet från genomförda prov under 2021 samt resultatet från Mästerskapsproven.

Juniortest och apporteringsprov,
Skåne 11 april 2021

Apporteringsprov och ÖKL,
Roslagen den 24 april 2021


JRK mästerskap 2019
JRK MÄSTERSKAP 2018
JRK Mästerskap 2017

Charlottenlund, Ystad.