Provresultat

Här kan ni läsa om resultatet från genomförda prov under 2021 samt resultatet från Mästerskapsproven.

Provresultat 2021


Apporteringsprov och WT Öppenklass, Norrtälje den 27 maj

Här kan du läsa och ta del av bilder från Apporteringsprovet och WT öppenklass i Norrtälje. 


Juniortest, Apporteringsprov och ÖKL, Skåne 13 maj

Här kan du läsa om resultat och ta del av bilder.

Apporteringsprov och WT ÖKL,               

Bjärsgård, Skåne den 2 maj 2021

Här kan du läsa om resultatet och ta del av bilder.


Juniortest och apporteringsprov,
Skåne 11 april 2021

Här kan du läsa om resultatet och ta del av bilder.

Apporteringsprov och WT ÖKL,
Norrtälje den 24 april 2021

Här kan du läsa om resultatet och ta del av bilder

JRK Mästerskapsprov 2017-2019


JRK mästerskap 2019
JRK MÄSTERSKAP 2018
JRK Mästerskap 2017

Charlottenlund, Ystad.