Provreglemente och startkrav

Här kan du läsa om proven i JRK regi. Proven är uppdelade i Workingtest och Markprov.
Workingtest genomförs med dummies och Markprov genomförs under jakt med vilt.

Under "JRK Provupplägg - regler och startkrav" kan du läsa mer om provstrukturen och startkrav för respektive prov. 
Fullständigt reglemente för JRKs provverksamhet kan du läsa under "Provreglemente Workingtest" och "Provreglemente Markprov".