Villkor

Villkor gällande anmälan till prov

Sista dagen för anmälan är 14 dagar innan provdatum, om inget annat anges. Anmälan till provet och betalning av provavgift görs via JRKs webbutik. För att anmälan ska vara giltig krävs att hundens registreringsnummer uppges. Om antalet anmälda överstiger antalet platser sker en lottning. En bekräftelse kommer skickas till betalande om huruvida de har en plats eller ett lottning. Återbetalning sker endast om man blir bortlottad. Återbetalning av provavgift medges ej utan giltig anledning - anledning måste ges vid återbudstillfället. Regler för återbetalning går att läsa i på Jaktretrieverklubbens hemsida under rubriken i menyn - Allt om prov. 

Provledaren arrangerar och skickar ut provkatalogen till de startande. Provkatalogen går även att hitta på Jaktretrieverklubbens hemsida att läsa innan start.

Startavgifterna är rabatterade om hunden är registrerad i Svensk Jakthundsregister (SJR). Hundens SJR nummer måste anges i anmälan för att rabatt ska kunna ges. Rabatten ges vid betalningen av startavgiften i JRKs webbutik.

Villkor gällande medlemskap i JRK och registrerad hund i SJR

Medlemskap i Jaktretrieverklubben tecknas för varje kalenderår. Medlemskap krävs av både ägare och förare av hund,  om föraren är annan än ägaren, som startar på prov i WT-klass och högre. Medlemskapet ska vara inbetalt innan provstart. 

För att starta hund på Vinnarklass och Markprovsmästerskap måste hunden vara registrerad i SJR.

En medlems som hämtat en valp som uppfödaren registrerat i SJR får ett gratis medlemskap under innevarande kalender år i JRK. Om valpköparen även har äldre hundar måste denne teckna ett klubbmedlemskap om de hundarna ska för kunna starta på prov eller delta på träningar och seminarier arrangerade av JRK.

Villkor gällande träningar och seminarier

För att kunna ta del av träningar och seminarier kan JRK kräva att medlemskap för innevarande kalenderår ska vara inbetalt. En del träningar och eller seminarier kan erbjudas även icke medlemmar, men till ett högre pris än för betalande medlem. Betalning för att delta på träningar och eller seminarier ska vara inbetalt innan start.