Villkor

Villkor gällande anmälan till prov

Sista dagen för anmälan är 14 dagar innan provdatum, om inget annat anges. Betalning av provavgift görs via JRKs webbshop. För att anmälan ska vara giltig krävs att hundens registreringsnummer uppges. Om antalet anmälda överstiger antalet platser sker en lottning. En bekräftelse kommer skickas till betalande om huruvida de har en plats eller ett lottning. Återbetalning sker endast om man blir bortlottad. Återbetalning av provavgift medges ej utan giltig anledning. Giltiga anledningar
I övrigt se regler för återbetalning i Reglementena för Workingtest och Markprov.


Provkatalogen skickas ut via e-postVillkor gällande medlemskap


Villkor gällande träningar och seminarier