Välkommen till JRKs hemsida

Här kan du läsa JRK nyheter, finna aktuella prov, träningar och kurser

JRKs Markprovsmästerskap 2021

Läs mer om kommande Markprovsmästerskap som går i Skåne den 28 november 2021. 

 
En påminnelse!

Deltar du på något av våra markprov eller våra träningsjakter?

Även du som hundförare under våra markprov och på våra träningsjakter behöver betala avgift för statligt jaktkort. Detta gäller oavsett om det är du själv eller någon annan som planerar att avlossa skott. Du som går i drev är också skyldig att betala avgiften. 
Läs mer på Naturvårdsverket.

Exklusivt JKR medlemmar

Träningsjakt i Skåne

Under hösten planerar JRK tre träningsjakter. Träningsjakterna kommer att gå av stapeln vid tre olika tillfällen och erbjuds i första hand JRK medlemmar.

Ett av tillfällena, den 17 oktober, är riktat mot dig som har kommit en bit på vägen och du kan läsa mer om information kring denna träningsjakt och anmäla dig nedan. 

Vid två andra tillfällen kommer JRK erbjuda träningsjakt för nybörjare. Dessa kommer att gå av stapeln 13-14 november samt 20-21 november. Upplägget för dessa är att dag ett genomförs tillsammans med instruktör som visar och berättar hur det går till som apportör vid en jakt och dag två kommer du att under jakt få apportera med din hund och du kommer att ha med dig en erfaren apportör vid din sida som kan guida och hjälpa dig under dagen.

Om Jaktretriever-
klubben

Jaktretrieverklubben (JRK) är en fristående och framåtsträvande klubb som startade i mars 2001 och vänder sig till alla som ser retrievern som arbetande jakthund. Klubbens målsättning är att bevara och utveckla retrieverrasernas jaktliga egenskaper genom att dessa ges högsta prioritet i avelsarbetet, samt att ge möjligheter för utbildning och träning, av förare och hundar, som tar tillvara hundarnas bästa egenskaper vid jakt.

JRK söker funktionärer

JRK genomför i dagsläget ca 40 prov per år och ett antal träningsevent. Idag är verksamheten fokuserad till Skåne och Mälardalen.

Vi söker funktionärer på olika poster så vi kan upprätthålla och utveckla vår verksamhet. Som funktionär får man direkt insyn i verksamheten och man lär sig hur arbetet med apporterande hund går till och hur proven är upplagda.

Nedan finner du medlemsinformation

Som medlem i Jaktretriverklubben kan du ta del av träningstips, kurser och träningstillfällen, erbjudande från sponsorer, anmäla sig till prov tillsammans med sin hund, betala ditt medlemskap. Allt det finner du nedan.

Medlemskap

Medlem eller vill bli medlem. Här finner du information om årsavgifter och medlemsförmåner.

Sponsorer och medlemserbjuanden

Här finner du klubbens sponsorer och deras erbjudande. Som medlem kan du ta del av dem.

Förberedelser inför prov

Här kan du läsa om regler och kvalifikationer kring de olika proven. Information som ger en bra förberedelse inför ett prov.

Provkalender & Provkatalog

Här hittar du publicerade provkataloger

Länkar

Jaktretrieverklubben samarbetar med flertalet organisationer. Till höger finner du länkar till dem.

Länkar