Välkommen till JRKs hemsida

Nedan kan du skrolla bland aktuella prov, träningar och kurser.

Höstens markprov nu planlagda

Läs mer här

Exklusivt JRK medlemmar

Betträning 12 augusti, Skåne

Passa på att testa betträning inför höstens jakter och prov. För att få ut så mycket som möjligt av denna träning behöver din hund vara på en nivå som motsvarar öppenklass. Det vill säga att din hund behöver ha fått så pass mycket utbildning att din hund skulle klara att bli godkänd på ett apporteringsprov.

Prov

WT Vinnarklassprov

WT Vinnarklass hålls i Skåne helgen den 14 augusti 2021

Domare är Lars Vennevold, Morten Højrup, Jørgen Lycic. Provledare är Johan Olsson och provet genomförs i Eljaröd, Skåne.

Startkrav för WT Vinnarklass är:

  • Ägare och förare måste vara medlem i JRK
  • Hund måste vara registrerad i SJR
  • För att delta i Vinnarklass skall hunden inneha utmärkelse i Öppen klass.
prov öppen i JRK webbutik

22 augusti, Skåne

Den 22 augusti planeras ett Juniortest och ett Apporteringsprov i Tollarp, Skåne.  Domare är Håkan Hansson och Clara Andersson. Anmälan är öppen.

Prov Öppen i JRK webbutik

29 augusti Skåne - ÖKL

Den 29 augusti planeras ett WT Öppenklass i Tollarp i Skåne.  Domare är Isac Träffe och provledare Anni Frick. För att starta i WT ÖKL krävs följande:
  • För att delta i Öppenklass skall hunden vara Godkänd på apporteringsprov och vara minst 12 månader gammal.
  • Ägare samt förare av hund måste vara medlem i JRK för att starta.
  • Hunden ska vara registrerad i SJR eller SKK.
För att anmäla dig besök JRKs webbshop nedan.


Exklusivt JKR medlemmar

Träningsjakt i Skåne

Under hösten planerar JRK tre träningsjakter. Träningsjakterna kommer att gå av stapeln vid tre olika tillfällen och erbjuds i första hand JRK medlemmar.

Ett av tillfällena, den 17 oktober, är riktat mot dig som har kommit en bit på vägen och du kan läsa mer om information kring denna träningsjakt och anmäla dig nedan. 

Vid två andra tillfällen kommer JRK erbjuda träningsjakt för nybörjare. Dessa kommer att gå av stapeln 13-14 november samt 20-21 november. Upplägget för dessa är att dag ett genomförs tillsammans med instruktör som visar och berättar hur det går till som apportör vid en jakt och dag två kommer du att under jakt få apportera med din hund och du kommer att ha med dig en erfaren apportör vid din sida som kan guida och hjälpa dig under dagen.

Om Jaktretriever-
klubben

Jaktretrieverklubben (JRK) är en fristående och framåtsträvande klubb som startade i mars 2001 och vänder sig till alla som ser retrievern som arbetande jakthund. Klubbens målsättning är att bevara och utveckla retrieverrasernas jaktliga egenskaper genom att dessa ges högsta prioritet i avelsarbetet, samt att ge möjligheter för utbildning och träning, av förare och hundar, som tar tillvara hundarnas bästa egenskaper vid jakt.

Nedan finner du medlemsinformation

Som medlem i Jaktretriverklubben kan du ta del av träningstips, kurser och träningstillfällen, erbjudande från sponsorer, anmäla sig till prov tillsammans med sin hund, betala ditt medlemskap. Allt det finner du nedan.

Medlemskap

Medlem eller vill bli medlem. Här finner du information om årsavgifter och medlemsförmåner.

Sponsorer och medlemserbjuanden

Här finner du klubbens sponsorer och deras erbjudande. Som medlem kan du ta del av dem.

Förberedelser inför prov

Här kan du läsa om regler och kvalifikationer kring de olika proven. Information som ger en bra förberedelse inför ett prov.

Provkalender & Provkatalog

Här hittar du publicerade provkataloger

Länkar

Jaktretrieverklubben samarbetar med flertalet organisationer. Till höger finner du länkar till dem.

Länkar