Unghundsmästerskapet 2022

Reglementet uppdaterat!

Styrelsen beslöt på styrelsemötet den 13 januari 2022 att ändra reglementet för Workingtest avseende ålderskrav för hundar som får starta på Unghundsmästerskapet.
Ändringen innebär att "hund som fyller minst 12 månader och max 24 månader samma månad som Unghundsmästerskapet går av stapeln får starta."

Nytt år - nya möjligheter

Förnya ditt medlemskap

2022 är här och det är dags att förnya ditt medlemskap. Ett medlemskap i JRK ger dig möjlighet att delta på prov och aktiviteter under det kommande året. Teckna ditt medlemskap för dig och dina aktiva familjemedlemmar i webbutiken redan idag.

Om Jaktretriever-
klubben

Jaktretrieverklubben (JRK) är en fristående och framåtsträvande klubb som startade i mars 2001 och vänder sig till alla som ser retrievern som arbetande jakthund. Klubbens målsättning är att bevara och utveckla retrieverrasernas jaktliga egenskaper genom att dessa ges högsta prioritet i avelsarbetet, samt att ge möjligheter för utbildning och träning, av förare och hundar, som tar tillvara hundarnas bästa egenskaper vid jakt.

Nedan finner du medlemsinformation

Som medlem i Jaktretriverklubben kan du ta del av träningstips, kurser och träningstillfällen, erbjudande från sponsorer, anmäla sig till prov tillsammans med sin hund, betala ditt medlemskap. Allt det finner du nedan.

Deltar du på något av våra markprov eller våra träningsjakter?

Även du som hundförare under våra markprov och på våra träningsjakter behöver betala avgift för statligt jaktkort. Detta gäller oavsett om det är du själv eller någon annan som planerar att avlossa skott. Du som går i drev är också skyldig att betala avgiften.
Läs mer på Naturvårdsverket.

JRK söker funktionärer!

JRK genomför i dagsläget ca 40 prov per år och ett antal träningsevent. Idag är verksamheten fokuserad till Skåne och Mälardalen.

Vi söker funktionärer på olika poster så vi kan upprätthålla och utveckla vår verksamhet. Som funktionär får man direkt insyn i verksamheten och man lär sig hur arbetet med apporterande hund går till och hur proven är upplagda.


Medlemskap

Medlem eller vill bli medlem. Här finner du information om årsavgifter och medlemsförmåner.

Sponsorer och medlemserbjuanden

Här finner du klubbens sponsorer och deras erbjudande. Som medlem kan du ta del av dem.

Förberedelser inför prov

Här kan du läsa om regler och kvalifikationer kring de olika proven. Information som ger en bra förberedelse inför ett prov.

Provkalender & Provkatalog

Här hittar du publicerade provkataloger

Länkar

Jaktretrieverklubben samarbetar med flertalet organisationer. Till höger finner du länkar till dem.

Länkar