JRK Unghundsmästerskap 2023

Årets Unghundsmästerskap går av stapeln lördagen den 3 juni 2023!
Information gällande mästerskapet finns att läsa under: Allt om prov -> JRK Unghundsmästerskap 2023

Planerade prov- och träningstillfällen

Sista dagen för anmälan till prov är 14 dagar innan provdatum, om inget annat anges.

Juniortest
Inofficiellt WT

Juniortest är ett inofficiellt test för hundar upp till 18 månader.

Öppen för anmälan:

Save the date:
29/7 - Norra Stockholm - Anmälan sker när nya hemsidan är live

Apporteringsprov

Bedömningen sker som en kvalitetsbedömning av den enskilda hundens bruksegenskaper.

Öppen för anmälan:

Save the date: 
29/7 - Norra Stockholm - Anmälan sker när nya hemsidan är live
1/8 - Helsingborg (kvällsprov) - Anmälan sker när nya hemsidan är live

Träningstillfällen

Här kan du se vilka träningstillfällen som planeras. Anmälan och betalning sker via JRKs butik om inget annat anges. Även om en träning är full går det utmärkt att anmäla sig som reserv. 

Planerade träningar 2023:

- 14 juni, Öppen träning Östergötland
- Sommaren, Träning apporteringsprov utanför Blentarp
- 29 juli, Halvdagsträning för Lynn Mitchell - 2 grupper
- 29 juli, Heldagsträning för Wayne Mitchell - FULLT!
- 30 juli, Heldagsträning för Lynn Mitchell
- 30 juli, Heldagsträning för Wayne Mitchell - FULLT!


Unghundsmästerskap

Varje år arrangerar JRK ett Unghundsmästerskap, information om mästerksapet finns på följande sida:

WT ÖKL

När du fått en utmärkelse på ett apporteringsprov kan du anmäla dig till WT Öppenklass.

Planerade prov:

Save the date:
29/7 - Norra Stockholm - Anmälan sker när nya hemsidan är live

WT Vinnarklass

När du fått en utmärkelse på ett WT ÖKL kan du anmäla dig till WT Vinnarklassprov.

Planerade prov:
18/6 Skurup - Stängd

Markprov
Öppenklass

Har du en utmärkelse i WT ÖKL kan du starta på Markprov ÖKL.
Markprov är praktisk jakt med vilt.

Planerade prov:
15/10 Kristianstad - Öppen

Markprov
Vinnarklass

Har du en utmärkelse i Markprov ÖKL kan du starta på Markprov Vinnarklass. 
Markprov är praktisk jakt med vilt.

Planerade prov:

Markprovsmästerskap


Varje år arrangerar JRK ett Markprovsmästerskap, information om och resultat från 2022 års mästerksap finns på följande sida:

Markprovsmästerskap 2022

Om Jaktretriever-
klubben

Jaktretrieverklubben (JRK) är en fristående och framåtsträvande klubb som startade i mars 2001 och vänder sig till alla som ser retrievern som arbetande jakthund. Klubbens målsättning är att bevara och utveckla retrieverrasernas jaktliga egenskaper genom att dessa ges högsta prioritet i avelsarbetet, samt att ge möjligheter för utbildning och träning, av förare och hundar, som tar tillvara hundarnas bästa egenskaper vid jakt.

Medlemsinformation

Som medlem i Jaktretriverklubben kan du ta del av träningstips, kurser och träningstillfällen, erbjudande från sponsorer, anmäla sig till prov tillsammans med sin hund, betala ditt medlemskap. Allt det finner du nedan.

Deltar du på något av våra markprov eller våra träningsjakter?

Även du som hundförare under våra markprov och på våra träningsjakter behöver betala avgift för statligt jaktkort. Detta gäller oavsett om det är du själv eller någon annan som planerar att avlossa skott. Du som går i drev är också skyldig att betala avgiften.
Läs mer på Naturvårdsverket.

JRK söker funktionärer!

JRK genomför i dagsläget ca 40 prov per år och ett antal träningsevent. Idag är verksamheten fokuserad till Skåne och Mälardalen.

Vi söker funktionärer på olika poster så vi kan upprätthålla och utveckla vår verksamhet. Som funktionär får man direkt insyn i verksamheten och man lär sig hur arbetet med apporterande hund går till och hur proven är upplagda.

Medlemskap

Medlem eller vill bli medlem. Här finner du information om årsavgifter och medlemsförmåner.

Sponsorer och medlemserbjuanden

Här finner du klubbens sponsorer och deras erbjudande. Som medlem kan du ta del av dem.

Förberedelser inför prov

Här kan du läsa om regler och kvalifikationer kring de olika proven. Information som ger en bra förberedelse inför ett prov.

Provkalender & Provkatalog

Här hittar du publicerade provkataloger

Länkar

Jaktretrieverklubben samarbetar med flertalet organisationer. Till höger finner du länkar till dem.

Länkar