WT Vinnarklass

Kravet för att starta WT Vinnarklass är Utmärkelse på WT Öppenklass.

Se sidan för Apporteringsprov för förhållningsregler och riktlinjer för anmälan.

Till skillnad från Apporteringsprov och WT Öppenklass är WT Vinnarklass är en konkurrensbedömning där målsättningen är att hitta den bästa hunden.

Domarna kan, om kvalitén är tillräckligt hög, utse 1:a vinnare, 2:a vinnare, 3:e vinnare och 4:e vinnare samt utdela Utmärkelse till de hundar som klarar provet men ej når en vinnarplacering. Om domarna ej anser att kvalitén är hög nog kan de välja att t.ex endast utse 3:e vinnare och 4:e vinnare, alternativt endast utdela utmärkelser.
För en placering som 1:a vinnare ska hunden hålla tillräckligt hög kvalité för titeln Working Test Mästare, som utdelas efter 2st placeringar som 1:a vinnare på WT Vinnarklass.

Kraven på hundarna på WT Vinnarklass är högre än WT Öppenklass och uppgifterna på provet är svårare. Ett WT Vinnarklass bör sträva efter att efterlikna ett Markprov Vinnarklass. 

Deltagare på WT Vinnarklass bör vara förbereda på att möta många olika typer av situationer då upplägget är helt upp till provledarens och domarnas fantasi, kravet som finns är endast att provupplägget ska vara så likt riktig jakt som möjligt.

Provet genomförs med dummies.

För att genomföra provet krävs minst 10 ekipage.

Provet döms av två panel-domare, varav minst en A-panel.

Meriterande egenskaper:

Naturliga bruksegenskaper, god näsa, god markeringsförmåga, modig, stil, spontan i apporteringsarbetet, lugn, väl i hand och villig att apportera till hand.

Diskvalificerande fel:

Pip, knallapportering, gå ur hand, vägra vattenarbete samt dropp av dummy.