Historik

År 2001 samlades en liten grupp eldsjälar i ett kök i Skåne. Alla hade under många år aktivt fört retrievers på både prov och jakt men såg ett behov av en klubb som arbetade för att bevara retriverns jaktliga egenskaper. Man hade sett vad som skett i Danmark 1996 när Retrievernes Jagthundeklub bildades och valde att ta inspiration därifrån för skapandet av Jaktretrieverklubben i Sverige.

Jaktretriverklubbens målsättning var tydlig - man önskade skapa en klubb som hade fullt fokus på retrieverns jaktliga egenskaper och som kunde hålla prov där de kunde bedömas för att utveckla rasen framåt. Framförallt såg man ett stort behov av prov på riktig jakt.

JRK ville skapa en klubb för oss alla som vill jaga med våra retrievers, där målsättningen var att:

  • Lägga större fokus på hundens egenskaper än hundens exteriör
  • Hålla prov på riktig jakt under jaktsäsongen för att bevara och förfina retrieverns jaktliga egenskaper

Jaktretrieverklubbens första styrelse bestod av Bosse Nilsson, Susanne Meurling, Jens Munk, Silvia Munk och Marie Bengtsson.