Apporteringsprov

Apporteringsprov är ett officiellt prov och stambokförs hos Svenskt Jakthundsregister.

På ett Apporteringsprov genomför man hela provet innan domaren kommer med evtuell kritik och feedback. Under själva provet kan man självklart fråga domaren ifall man är osäker på något moment för att undvika missförstånd. Feedback ges däremot först efter provet när man blivit meddelad om man blivit Godkänd eller Icke godkänd.

Kostnaden för att starta på ett apporteringsprov är 550kr och anmälan sker via JRKs provsida. Anmälan stänger 14 dagar innan provet. När anmälan stängt kan du se provkatalogen samt ditt startnummer på provsidan. 

Provet genomförs med dummies.

Allmäna regler för apporteringsprov (utdrag ut WT-reglementet)

Anmälningsavgiften betalas på hemsidan i samband med anmälan.

För att kunna anmäla din hund till ett apporteringsprov ska hunden vara minst 10 månader gammal samt stambokförd i SJR, SKK eller annan organisation godkänd av JRK.

En hund kan endast starta på ett apporteringsprov per dag.

Föraren får inte medföra käpp eller liknande under provet. Efter att koppel tagits av vid provets start får detta ej vara synligt under resten av provet.

Vid bedömning tas hundens uppförande och temperament i beaktning. En kuvad/rädd och/eller aggressiv hund kan inte bedömas.

Tikar som löper kan inte delta.

Apporteringsprovets form och innehåll

Apporteringsprovet är en kvalitetsbedömning där det läggs vikt vid hundens naturliga egenskaper och anlag samt nivå på träning och vilja att samarbeta med föraren. Man kan bli Godkänd eller Icke godkänd.

Hundarna genomför provet en åt gången.

Följande moment ingår, ordning kan variera, moment 1 är alltid en enkel markering:

  1. Landmarkering. Skott avges och en enkel markering kastas som ska vara väl synlig för hunden i luften. Max avstånd 30m.
  2. Vattenmarkering. Skott avges och en enkel markering kastas på simdjupt vatten och nedslagsplatsen ska vara väl synlig för hunden. Max avstånd 30m.
  3. Riktningsbestämt sök. Skott avges med synlig riktning för hund och hundförare. Sökområdet ska vara 20m från platsen hunden skickas ifrån. Sökområdet är 15x15m. Det förväntas att hunden apporterar minst 2 dummies.
  4. Dirigering. Skott avges. Föraren ska visa att hunden är dirigerbar och stopplydig - i hand. Avståndet är cirka 30m.
  5. Grunddressyr. Under hela provet ska hunden kunna gå fri vid fot, vara lugn, vara i hand, kunna apportera på förarens kommanda samt leverera villigt till hand.

För att vara Godkänd ska hunden genomföra alla punkter tillfredställande.

Meriterande egenskaper: God grunddressyr, spontant apporteringsarbete, vattenpassion, energiskt sök samt fart & stil.
Diskvalificerande fel: Pip, knallning, gå ur hand, dropp av dummy, byte av dummy, vägran att gå i vatten.

Provupplägget ska godkännas av domaren.

 

Bli inte avskräckt om du inte lyckas på ditt första apporteringsprov. Även erfarna hundförare får ibland Icke godkänd. Det är bara att träna mer och testa på nytt.