Juniortest

JRKs juniortest är ett inofficiellt test och stambokförs inte.

Testet är riktat mot unga hundar, max 18 månader gamla, och det finns inga kvalifikationskrav.
Det är dummies som apporteras på testet och testet består av en lydnadsdel och en apporteringsdel. Testet genomförs med ett ekipage i taget.

Möjligt resultat är Godkänd eller Icke godkänd, hundföraren får även muntlig kritik av domaren efter testet är genomfört.