Markprov Vinnarklass

Allmänt

Kravet för att starta Markprov Vinnarklass är att din hund erhållit en Utmärkelse på Markprov Öppenklass.

Anmälan sker via hemsidan. Anmälan stänger 14 dagar innan provet. Efter eventuell lottning publiceras provkatalogen på hemsidan.
Efteranmälan är ibland möjligt på Vinnarklass Markprov.

Det är mycket viktigt att ni anländer i god tid till provet och är väl förberedda för provdagen. Vid eventuella frågor vänligen kontakta provledaren, vem som är provledare framgår på provsidan samt i provkatalogen.
På provdagen instruerar provledare och domare dig om reglerna för dagen, då provet sker på jakt är det extra viktigt att alla är uppmärksamma och lyhörda för provledarens instruktioner för att säkerställa en så bra dag som möjligt.

Provet genomförs i de flesta fall som walk-up, men kan också genomföras helt eller delvis på driven fågel.

Bedömning

Markprov Vinnarklass bedöms likt Markprov Öppenklass men svårighetsgraden är högre. 

Under provet ska din hund kunna gå/sitta okopplad på linje med andra hundar och villigt apportera när det är er tur.

Markprov Vinnarklass är en konkurrensbedömning där målet är att hitta den bästa jakthunden.
Domaren kan dela ut placeringar som 1:a vinnare, 2:a vinnare, 3:e vinnare och 4:e vinnare samt Utmärkelse till de som genomgår hela provet med godkänd bedömning men ej uppnår en placering. Om kvalitén ej är hög nog kan domare välja att inte dela ut några eller alla placeringar.
För att kunna uppnå 1:a vinnare ska hunden hålla tillräckligt hög kvalité för att kunna uppnå Field Trial Championat som utdelas vid 2st 1:a vinnare placeringar på Vinnarklass Markprov.

Provet genomförs på jakt.

Domare

Domare på Markprov Vinnarklass ska vara minst 2st A-panel domare.

Diskvalificerande fel:

 • Hunden är hård i munnen
 • Hunden pip
 • Hunden knallapporterar
 • Hunden jagar med levande vilt
 • Hunden går ur hand
 • Hunden vägrar gå i vatten
 • Hunden byter vilt

Allvarliga fel:

 • Hund misslyckas med apport av dött eller påskjutet vilt
 • Hunden är orolig vid fot
 • Hunden blir eye-wiped, dvs att en annan hund lyckas apportera vilt som din hund misslyckats med
 • Om din hund stör terrängen
 • Om din hund arbetar långsamt och oengagerat
 • Om du har dålig kontroll över din hund