Valberedning 2023

Clara Andersson Sammankallande
Michael Strindholm Ledamot
Pernilla Sigesgård Ledamot