Policies & dokument

Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla.

I Jaktretrieverklubben innebär det att vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi delar också uppgifterna för att rapportera till Svenskt Jakthundsregister (SJR) avseende provresultat.

Vi sparar uppgifterna under tiden du är medlem och publicerar en del av dem i provkatalog samt resultatlistor då du anmäler dig till/deltar i föreningens verksamhet. Dessa listor och kataloger publiceras även på vår hemsida.

Vi arkiverar uppgifter i den omfattning vi är skyldiga till samt under tiden de har anknytning till klubbens verksamhet. Som längst till föreningens upplösning.

Om du inte vill lämna uppgifter kan du inte bli medlem eller anmäla dig till klubbens arrangemang.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Jaktretrieverklubben på medlem@jaktretrieverklubben.se

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

 

Fullmaktsblankett

Önskar du att ge någon fullmakt att representera dig på ett årsmöte? Då hittar du blanketten här.