Jaktretrieverklubben x Retrievernes Jagthundeklub

Jaktretrieverklubben (JRK) i Sverige och Retrievernes Jagthundeklub (RJK) i Danmark har sedan 2021 haft ett avtal för att våra respektive medlemmar ska ha möjlighet att starta på prov i båda klubbarna.

JRK och RJK har under flera år haft ett tätt samarbete kring reglemente, domare, domarutbildningar, provuplägg med mera som gett stor nytta till våra medlemmar och utvecklat våra klubbar.

Praktiskt betyder detta att JRK och RJK har samma provreglemente vilket gör att de meriter en medlem tar i Sverige gäller som kvalifikation för prov i Danmark och vice versa. Så har du till exempel klarat apporteringsprov i JRK så kan du starta WT Öppenklass i RJK.

Från och med 2023 införs ett undantag i samarbetet då RJK är en FCI klubb. Från och med 2023 krävs därför att för att få starta Markprov Vinnarklass inom RJK att man fått utmärkelse från Markprov Öppenklass inom RJK eller annan FCI-godkänd klubb.
Har man nått utmärkelse på Markprov Öppenklass inom JRK före 2023 är det kvalificerade för Markprov Vinnarklass.
Övriga meriter är fortsatt kvalificerade klubbarna sinsemellan.

RJK arrangerar Markrov Öppenklass i Sverige 2023
Det är för 2023 avtalat att RJK kommer att arrangera 1-2st Markprov Öppenklass i Sverige så att de medlemmar som önskar kunna starta Markprov Vinnarklass i RJK även framöver ska ha en möjlighet att kvalificera sig till det i Sverige. Krav för att kunna starta är att man är kvalificerad för Markprov Öppenklass, att man har en FCI-godkänd stamtavla samt att man är medlem i RJK som står som arrangör för provet.
Proven kommer att dömas av RJKs domare och JRK kommer stå för det praktiska arrangemanget.

Medlemskap
För att få starta på prov krävs medlemskap i den klubb som arrangerar provet.

Stambokföring
Medlemmen behöver själv rapportera in sitt resultat till sin stambokförande organisation i sitt respektive land. DKK i Danmark och SJR i Sverige.