PR- och informationsutskottet

PR- och informationsutskottet 2023:

PR- och informationsutskottet är just nu vilande. Frågorna hänvisas istället till styrelsen och de utskott informationen berör.