Markprov Öppenklass

Allmänt

Kravet för att starta Markprov Öppenklass är att din hund erhållit en Utmärkelse på WT Öppenklass samt är minst 1 år gammal.

Anmälan sker via hemsidan. Anmälan stänger 14 dagar innan provet. Efter eventuell lottning publiceras provkatalogen på hemsidan.
Efteranmälan är generellt ej möjligt på Markprov.

Det är mycket viktigt att ni anländer i god tid till provet och är väl förberedda för provdagen. Vid eventuella frågor vänligen kontakta provledaren, vem som är provledare framgår på provsidan samt i provkatalogen.
På provdagen instruerar provledare och domare dig om reglerna för dagen, då vi i många fall är på jakten som gäster är det extra viktigt att alla är uppmärksamma och lyhörda för provledarens instruktioner för att säkerställa en så bra dag som möjligt och för att vi som klubb ska kunna genomföra fler prov på marken.

Max 16 hundar kan delta på provet, i vissa fall kan antalet deltagare begränsas ytterligare. Lottning sker ifall antalet anmälda hundar överstiger antalet platser, övriga placeras på en reservlista.

Bedömning

Öppenklass bedöms som en egenskapsbedömning av dina och din hunds förmågor under en jaktdag. Normalt kan du förvänta dig 5-7 apporter under dagen och svårighetsgraden kan variera. Generellt sträver domaren efter att testa din hunds förmågor så allsidigt som möjligt. På Markprov Öppenklass kan man uppnå en Utmärkelse vid godkänt prov.

Under provet ska din hund kunna sitta okopplad på linje med andra hundar och villigt apportera när det är er tur.

Provet genomförs på jakt.

Domare

Domare på Markprov Öppenklass ska vara minst 1 A-panel domare. 

Diskvalificerande fel:

 • Hunden är hård i munnen
 • Hunden pip
 • Hunden knallapporterar
 • Hunden jagar med levande vilt
 • Hunden går ur hand
 • Hunden vägrar gå i vatten
 • Hunden byter vilt

Allvarliga fel:

 • Hund misslyckas med apport av dött eller påskjutet vilt
 • Hunden är orolig vid fot
 • Hunden blir eye-wiped, dvs att en annan hund lyckas apportera vilt som din hund misslyckats med
 • Om din hund stör terrängen
 • Om din hund arbetar långsamt och oengagerat
 • Om du har dålig kontroll över din hund