WT Öppenklass

Kravet för att få starta WT Öppenklass är Godkänd på Apporteringsprov.

Se sidan för Apporteringsprov för förhållningsregler och riktlinjer för anmälan.

Enligt reglementet för WT ska ett WT Öppenklass läggas upp som ett så jaktlikt prov som möjligt, och ifall möjlighet finns ska provet innehålla såväl drev, walk-up samt vattenarbete. Hunden ska kunna gå fri vid fot. Hundarna är inne på linjen 2 åt gången.

Apporterna på provet kan variera hundarna emellan men alla hundar på provet ska testas på markering, dirigering, kunna gå fri vid fot och kunna sitta lugnt på linje. Ett WT Öppenklass ska i största möjliga mån efterlikna ett Markprov Öppenklass.
Avstånden för apporterna bör vara runt 60 meter, men terrängen och svårigheten på apporten avgår i slutändan och avståndet kan vara både väsentligt kortare och väsentligt längre.

Domaren informerar alla deltagarna innan respektive moment om vad momentet ska innehålla, om det råder osäkerhet under provets gång går det självklart att ställa enklare frågor till domaren för att undvika missförstånd. Vid godkänt prov får ekipaget en Utmärkelse.

Tips & feedback kan lämnas efter provet ifall domaren finner det lämpligt.

Provet genomförs med dummies.

För att genomföra provet krävs normalt 6 ekipage, Markprovsutskottet kan lämna dispens.

Provet döms av minst en panel-domare. Antingen A-panel eller B-panel.

Meriterande egenskaper:

Naturliga bruksegenskaper, god näsa, god markeringsförmåga, modig, stil, spontan i apporteringsarbetet, lugn, väl i hand och villig att apportera till hand.

Diskvalificerande fel:

Pip, knallapportering, gå ur hand, vägra vattenarbete, byte av dummy eller dropp av dummy.