Wildcard för funtionärer

Vi i Jaktretrieverklubben är väldigt tacksamma för alla fantastiska funktionärer, provledare och domare som alltid ställer upp och gör det möjligt för oss att bedriva vår provverksamhet.
Vi vet att det i många fall kan begränsa den enskilde medlemmens möjlighet att själv starta på prov då man till exempel väljer att ställa upp som provledare istället för klubbens skull. Därför har styrelsen och markprovsutskottet beslutat att alla funktionärer på prov, provledare och domare som hjälpt till på prov minst 2 tillfälle under de senaste 12 månaderna får ett wildcard till valfritt prov, dvs att du som ställt upp får förtur i lottningen till det provet.

Vem har rätt till wildcard?
Alla funktionärer, provledare och domare som hjälpt till vid minst 2 tillfälle.

Hur länge gäller ett wildcard?
Provet man önskar nyttja sitt wildcard på ska ha provdatum inom 12 månader från det första av de 2 tillfällena man varit funktionär, provledare eller domare.

Hur nyttjar jag mitt wildcard?
Skicka ett email till mu@jaktretrieverklubben.se för att meddela vilket prov du vill utnyttja ditt wildcard på, skriv även i mailet vilka 2 prov du varit delaktig på.

Finns det några prov där jag inte kan nyttja mitt wildcard?
Ditt wildcard går ej att nyttja på något av våra mästerskap.

Hur många wildcard kan jag få per år?
Det går bara att nyttja ett wildcard en gång var sjätte månad.