Markprovsmästerskapet

Markprovsmästerskapet (MPM) hålls en gång per år, normalt i november månad.

MPM hålls som ett 2 dagars Vinnarklass Markprov.

Kvalifikationskrav för anmälan kommer att publiceras på hemsidan i samband med att anmälan öppnar. Nivån på MPM är normalt något högre än ett Vinnarklass Markprov.

Placeringarna är som i Markprov Vinnarklass, dock kommer en hund som uppnår 1:a vinnare bli utnämnd till Markprovsmästare år 20xx samt, om mästerskapet hålls över 2 dagar, även få titeln som Svensk Field Trial Champion.