Jaktretrieverklubbens hälsoprogram

År 2001 antog Jaktretrieverklubben ett hälsoprogram angående HD/AD samt ögonlysning

  • Båda föräldradjuren ska ha känd status för HD och armbågar

  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år från parningstillfället.

Den 15 juni 2010 beslutade Jaktretrieverklubbens styrelse om ändring av hälsoprogrammet i enlighet med följande:

  • Båda föräldradjuren ska ha känd status för HD och armbågar.

  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år från parningstillfället med undantag från följande situationer;

  1. a) Båda föräldradjuren har friförklarats (normal/clear) vid genspecifik test (DNA) för prcd-PRA eller-

  2. b) Båda föräldradjuren är hereditärt fria (som hereditärt fri räknas en avkomma till två DNA-testade – friförklarade – föräldrar).

  • Anlagsbärande hund får användas till avel endast med DNA-testad friförklarad hund.

  • Genspecifika tester av blodprov godkänns endast från välrenommerade företag.

  • Inga affekterade djur (DNA-test eller ögonlysning) får användas i avel.

 

Mer information finns på SJR - Svenskt Jakthundsregister