Uppdaterade reglemente

Styrelsen har tagit beslut om uppdaterade reglemente. Startkraven för juniortest justeras.

Jaktretrieverklubbens styrelse har tagit beslut om att uppdatera klubbens provreglemente samt domarreglemente.

Den stora nyheten är att minimiåldern för att få starta juniortest höjs från 6 till 8 månader, samt att maxåldern tas bort. Juniortest är fortsatt ett inofficiellt prov och stambokförs ej hos SJR, men resultatet syns på hemsidan.

I reglemente för Markprov respektive Workingtest har det framförallt skett redaktionella justeringar.

Du hittar våra reglemente här.