Träningar med Marlene Edvinsson!

Under våren kommer Marlene återigen till Jaktretrieverklubben!

Vi kan med stor glädje att Marlene Edvinsson även i vår kommer till Jaktretrieverklubben och kommer att arrangera sina mycket omtyckta träningsdagar. 

Du kan läsa mer om Marlene här: https://guldkullens.se/

Vi kommer precis som förra året ha en 2-dagars kurs på helgen 11-12/5 i Skåne. Samma kurs hålls i Stockholmsregionen 19-20/5. Kursen har 8 platser och riktar sig till dig som har klarat Öppenklass och är på väg mot Vinnarklass, eller redan är i Vinnarklass.
Anmälan sker via träningskatalogen som vanligt samt via länken i texten i katalogen där du även får berätta lite om dig själv och din hund. Efter anmälan stängt så kommer vi tillsammans med Marlene försöka välja en så jämn grupp som möjligt. Efter urval skett och man accepterat sin plats är anmälan bindande. Man kan då inte sälja sin plats eller byta hund utan OK från klubben och Marlene. Detta för att säkerställa hög kvalité och en jämn grupp.

Vi kommer även ha en endagars kurs i Skåne 9/5 som vi kallar "Avancerade basics". Marlene skriver såhär:

”Detta är en heldagskurs med fokus på Basics för dig med en ung eller mindre erfaren retriever, men som redan har en viss grundkunskap sedan tidigare. Kursen passar även äldre hundar som kanske behöver börja om eller påminnas när det kommer till de så viktiga Basics.

Om det finns en kurs som alla borde gå så är det en Basic kurs!

Vi lär tidigt våra egna unga hundar det vi kallar för ”styrning”, dvs back, höger/ vänster, inkallning, stopp, närsök och det är detta vi kallar Basics. Vi lär in en sak i taget och sätter sedan ihop det hela till serier av Basics som vi då kallar avancerad Basics. Vi upplever att många inte lägger en tillräckligt bra grund när det kommer till Basics, eller att man börjar när hunden redan har blivit väldigt stark i sina linjer och därmed kan vara svårare att påverka genom styrning.

Avancerad Basics är något som vi hela tiden går tillbaka till i vår egen träning oavsett hundens ålder och erfarenhet. Basics är färskvara och behövs för att bibehålla nivån även när det gäller en hund på Vinnarklass nivå eller en Champion!”

Du anmäler ditt intresse via länken under provkatalogen på hemsidan, gruppen sätts sedan ihop i samråd med Marlene för att få så jämn grupp som möjligt. Det finns alltså inga garantier att komma med men heller inga förpliktelser innan du blivit erbjuden en plats och accepterat den. Om du i första skedet inte får en plats kan du väja att stå kvar som reserv, även detta helt utan förpliktelser. Det handlar alltså inte om att man ska vara på så hög nivå som möjligt för att få en plats, utan om att gruppen ska bli så jämn som möjligt med grundkraven som utgångspunkt.

Då sammansättningen av gruppen är viktig kommer du som blivit erbjuden en plats på någon av kurserna inte kunna byta till en annan hund såvida inte den hunden också har de kvalifikationer som krävs för kursen. Byte av hund sker i samråd med oss!"