Årsmöte 2024

Jaktretrieverklubben håller årsmöte i mars 2024

Jaktretrieverklubbens årsmöte kommer att hållas via Teams 6 mars 2024 kl. 19.00.

Anmälan är stängd efter 5/3.

Handlingar för årsmötet att finns på hemsidan här.