Årsmöte 2024 & sänkt medlemsavgift

Jaktretrieverklubbens årsmöte hölls 6 mars 2024

Jaktretrieverklubbens årsmöte hölls 6 mars 2024. Ordförande för mötet var klubbens tidigare ordförande Johan Olsson.

På mötet godkändes två motioner:

  • Medlemsavgiften för ordinarie medlem sänks från 550 SEK till 500 SEK. Således sänks familjemedlemskap från 850 SEK till 800 SEK.
  • Alla styrelseledamöter får ersättning i form av gratis medlemskap. För ordförande och kassör utgår ytterligare ersättning i form av bland annat en gratis provstart på WT.

Klubbens ekonomi är fortsatt god och medlemsantalet fortsätter gå upp.

Protokollet finns att läsa här.