Ny hedersmedlem

På Jaktretrieverklubbens årsmöte 6 mars 2024 utsågs en ny hedersmedlem

På Jaktretrieverklubbens årsmöte 6 mars 2024 yrkade styrelsen på att utse en ny hedersmedlem, något som årsmötet biföll.

Under över 20 års tid av enagagemang, från att först ha varit med och grundat klubben 2001, sedermera varit klubbens första ordförande och därefter fortsatt engagera sig bland annat i sin roll som Panel A domare både i Sverige och Danmark är det med stor glädje vi utser Bo Nilsson till hedersmedlem.

Stort grattis Bosse, och tack igen för alla dina insatser för klubben!