Justeringar i reglemente för IP domare

Styrelsen har tagit beslut om justeringar i reglementet rörande IP domare

Styrelsen har på styrelsemötet 2023-06-13 fattat beslut om följande justeringar till domarreglementet och markprovsreglementet rörande IP domare.

  • Kravet att vara IP domare i 3 år innan han/hon blir B-panel tas bort. Övriga krav kvarstår.
  • Kravet att ha startat alla klasser för att bli IP domare tas bort. Nytt krav är istället att personen aktivt ska föra hund på prov och ha en ambition att inom en 5 års period kunna ha en hund i vinnarklass, samt att personen ska ha nått utmärkelse i WT Öppenklass.
  • För att IP domare ska bibehålla sin IP status ska domaren aktivt föra hund på prov och ha som ambition att nå till vinnarklass-nivå. Detta utvärderas av Markprovsutskottet årligen.
  • En person kan maximalt vara IP domare i 6 år, flyttas ej domaren upp till B-panel inom denna tidsperiod avslutas domarskapet.

 

Reglementen som berörs kommer att uppdateras på hemsidan inom kort.