RJK samarbete - arrangerar Markprov Öppenklass i Sverige

Från och med 2023 justeras avtalet med RJK vilket innebär att RJK kommer att arrangera Markprov Öppenklass i Sverige

JRK och RJK har under flera år haft ett framgångsrikt samarbete. RJK har nu gått in i ett FCI samarbete vilket innebär att kvalifikationskraven för Markprov Vinnarklass i RJK har justerats och därför har JRK och RJK ingått ett avtal om att RJK kommer arrangera Markprov Öppenklass i Sverige.

Läs mer här.